ติดต่อเรา

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน

Faculty of Education, Chiang Mai University


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-1211, 0-5394-1212, 06-2341-6326

0-5322-1283

kiattikul.b@cmu.ac.th